Scratching the Surface project | Hong KongMarch 2018

Photo: Kitmin Lee

#walls

Scratching the Surface project | Hong Kong

Photo: Kitmin Lee

Scratching the Surface project | Hong KongMarch 2018

Photo: Kitmin Lee

Scratching the Surface project | Hong Kong

Photo: Kitmin Lee

Scratching the Surface project | Hong KongMarch 2018

Photo: Kitmin Lee

#walls

Scratching the Surface project
Hong Kong SAR

March 2018

Location: 36 Sai Street, Tai Ping Shan, Hong Kong